ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตึกคณะวิศวะ ใช้ระบบ BAS ของบริษัท บิวดิ้ง แอนวานซด์ โซลูชั่น จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *