งานสัมนา Johnson Controls กับสำนักงานใหญ่ประเทศจีน

วันที่ 26 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมนากับทาง Johnson Controls ที่สำนักงานใหญ่ประเทศจีน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *