บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ครบรอบ 6 ปี

“วันนี้เพื่อสังคม”

เนื่องด้วย บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ครบรอบ 6 ปีเนื่องจาก บริษัทฯมีนโยบายที่บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมทุกๆปี โดยคิดจำนวนเงินที่ บริจาคจากยอดขาย 0.1%และในปีนี้บริษัทจึงมียอดบริจาคทั้งหมด 140,000 บาททางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ตาง ๆ ให้กับทาง “สมาคมรวมปัญญาคนพิการ” อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 

Comments are closed.