เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิวดิ้งแอดวานซด์โซลูชั่น จํากัดหรือเรียกว่า“BAS” ถูกก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน2554 มีทุนจดทะเบียน10 ล้านบาทโดยมีเป้าหมายที่เราต้องการเป็นบริษัทที่มีคุณภาพและบริการที่ดีที่สุด ทั้งในการจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ในงานวิศวกรรมซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ BAS เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมี หลายหมวดสินค้าด้วยกัน ดังรายการที่แสดงข้างล่างโดยเราให้ความสําคัญในทุกผลิตภัณฑ์และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละหมวดสินค้าโดยเฉพาะอีกด้วย

Building Advanced Solution Company Limited, Called “BAS” was founded on September 21, 2011 with registered capital of 10 million baht, With that goal. We are a company with the best quality and service in the distribution and installation of equipment in engineering. BAS is the official distributor of many different groups together. The items listed below. We focus on all products. And have a team that specializes in a particular category as well.

ในด้านผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ JOHNSON CONTROLS เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ กว่า 10 ปีในระบบBAS , FAS, ACS และ Integration ประกอบกับมีความเข้าใจทั้งงานในอาคารโรงงานทุกประเภทจึงมั่นใจในความพร้อมที่จะทำงานให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านการเชื่อมต่อระบบต่างๆเข้าหาด้วยกันหรือรูปแบบการทํางานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ BAS

Description Brand Country of Origin LOGO
1 Building Automation System (BAS) Johnson Controls USA  

Fire Alarm System (FAS) Johnson Controls USA
Access Control System (ACS) Johnson Controls USA
Closed Circuit Television System (CCTV) Johnson Controls USA
2 Closed Circuit Television System (CCTV) HIKVISION CHINA  

SAMSUNG KOREA
3 Breaker, Switch Gear (ACB, MCCB, MCB) EATON/Moeller Germany  

4 Load Center, Safety Switch EATON/Moeller Germany
5 UPS EATON/Moeller Germany
6 ATS, VSD, Surge Protection, Motor Starter EATON/Moeller Germany
7 ปุ่มกดต่างเช่นป่มทุ่มที่ตู้ starter EATON/Moeller Germany  
8 BUSWAY EATON/Cutler Hammer Germany
9 uPVC EATON/F&G Germany
10 MDB,EMDB, Switch board and Control panel TIC Germany
11 Wireway, Cable tray, Cable ladder TIC Thailand
12 System Integration ibt@SMS Thailand  
13 Security Management System
14 (Energy Software & Digital meter) Energy consumption Thailand

The brands JOHNSON CONTROLS We have a team that specializes in more than 10 years in the BAS, FAS, ACS, and System Integration. Along with an understanding of the factory buildings of all types (Building, Factory, Complex bldg.). To ensure the readiness to work for clients as well. We can also provide consulting, system design as well. Whether it is in connection with the systems approach or the other functions associated with the BAS.

ด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลประกอบกับความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมเราจึงมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

All products are quality and international standards. With full commitment. We are confident that Be able to meet the highest customer satisfaction as well.

วิสัยทัศน์
1. เราจะนำสิ่งที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีสูงสุดมาเสนอต่อลูกค้า
2. เราจะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพที่ดีในทุกด้าน
3. เราจะพัฒนาขีดความสามารถตลอดเวลา

Vision
1.We will bring advanced technology and highest effectiveness.
2.We are a company with good quality in all aspects.
3.We will develop capacity at all times.

พันธกิจ
1. เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ
2. เราให้ความสำคัญกับลูกค้าในระดับสูงสุดเสมอ
3. เราพร้อมรับผิดชอบผลงานของเราในทุกๆ งาน
4. เราดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กับคุณภาพของงานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

Mission

1.We meet the need of customers in all dimensions.
2.We provide the the highest level of customer focus, always.
3.We take responsibility for out work in every job.
4.We take care of the environment and society, along with the best quality to our customers.