หมวดหมู่: กิจกรรม

วันคล้ายวันเกิด บริษัทฯ 21 กันยา 2563 ทำบุญที่วัด และบริจาคสิ่งของ Continue reading →

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 มีคณะบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีสุรนารี และผู้เกี่ยวข้องมาเยี่ยมชมการทำงานของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ระบบ BAS) ที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดทำ ณ อาคาร 50 ปี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติเข้าชมผลงานของบริษัทฯ และ ม.ขอนแก่น ที่อำนวยความสะดวกให้เข้าชมมา ณ ที่นี้
Continue reading →

ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา บริษัท Building Advance Solution ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วม สัมมนากับทาง Johnson Controlsในหัวข้อ ROA Control Channel Conference 2017 and FY 18 Kickoffในวันที่ 6-7 กันยายน 2017 ที่เมืองไทเป ประเทศ ไต้หวัน