หมวดหมู่: กิจกรรม

ในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีฯ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า