หมวดหมู่: กิจกรรมอบรม

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 มีคณะบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีสุรนารี และผู้เกี่ยวข้องมาเยี่ยมชมการทำงานของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ระบบ BAS) ที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดทำ ณ อาคาร 50 ปี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติเข้าชมผลงานของบริษัทฯ และ ม.ขอนแก่น ที่อำนวยความสะดวกให้เข้าชมมา ณ ที่นี้
Continue reading →

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วม สัมมนากับทาง Johnson Controlsในหัวข้อ ROA Control Channel Conference 2017 and FY 18 Kickoffในวันที่ 6-7 กันยายน 2017 ที่เมืองไทเป ประเทศ ไต้หวัน