หมวดหมู่: กิจกรรม

วันคล้ายวันเกิด บริษัทฯ 21 กันยา 2563 ทำบุญที่วัด และบริจาคสิ่งของ Continue reading →

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 มีคณะบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีสุรนารี และผู้เกี่ยวข้องมาเยี่ยมชมการทำงานของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ระบบ BAS) ที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดทำ ณ อาคาร 50 ปี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติเข้าชมผลงานของบริษัทฯ และ ม.ขอนแก่น ที่อำนวยความสะดวกให้เข้าชมมา ณ ที่นี้
Continue reading →