กิจกรรมปีใหม่60ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมปีใหม่60ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แจ้งวัฒนะ วันที่ 21 มกราคม 2560
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่