เดือน: กรกฎาคม 2021

ในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีฯ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า