บริษัท บิวดิ้งแอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ครบรอบ 7 ปี

เนื่องจากวันที่ 21 กันยาของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเกิดของบริษัท ในปีที่ 7 นี้ทางบริษัทได้มีการทำบุญบริษัทโดยการถวายเพลพระ 9 รูป พร้อมสังฆทาน และยังได้บริจาคทำบุญโลงศพ 3300 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการแจกทองคำแท่งจำนวน 1 บาท ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 6 ปี อีกด้วย