ครบรอบ 4 ปี บริษัท บิวดิ้งแอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด
เนื่องจาก บริษัทฯมีนโยบายที่บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมทุกๆปี โดยคิดจำนวนเงินที่ บริจาคจากยอดขาย 0.1%
และในปีนี้บริษัทจึงมียอดบริจาคทั้งหมด 161,900 บาท
บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : เลี้ยงอาหารว่างน้อง ๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดี) จ.นนทบุรี

“วันนี้เพื่อสังคม”

เนื่องด้วย บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ครบรอบ 6 ปีเนื่องจาก บริษัทฯมีนโยบายที่บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมทุกๆปี โดยคิดจำนวนเงินที่ บริจาคจากยอดขาย 0.1%และในปีนี้บริษัทจึงมียอดบริจาคทั้งหมด 140,000 บาททางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ตาง ๆ ให้กับทาง “สมาคมรวมปัญญาคนพิการ” อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วม สัมมนากับทาง Johnson Controlsในหัวข้อ ROA Control Channel Conference 2017 and FY 18 Kickoffในวันที่ 6-7 กันยายน 2017 ที่เมืองไทเป ประเทศ ไต้หวัน

 

เนื่องจาก บริษัทฯมีนโยบายที่บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมทุกๆปี โดยคิดจำนวนเงินที่ บริจาคจากยอดขาย 0.1%
และในปีนี้บริษัทจึงมียอดบริจาคทั้งหมด 39,800 บาท
ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ตาง ๆ ให้กับทาง“สมาคมรวมปัญญาคนพิการ” อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี